De logeavonden

La Flamboyante komt met uitzondering van de zomer iedere vrijdagavond in de Munt bijeen. Er zijn dan open loges (één keer per maand) en comparities. Zonder over de inhoud van een open loge mededeling te kunnen doen, proberen we toch te beschrijven wat zij betekenen.

In een soort psychodrama, waarin de inwijdeling de hoofdpersoon is, reist men in drie stadia door het leven. Deze stadia van leerling, gezel en meester gaan over het leren kennen van uzelf, de relatie tot de medemens en tot het allerhoogste, welke naam u daaraan ook maar geven wilt. Tijdens die inwijdingen worden symbolen aangereikt die gebruikt kunnen worden om de eigen levensweg te bepalen.

Na afloop van iedere open loge is er een tafelloge of broedermaal dat traditioneel een ontspannen en vrolijke afsluiting van de avond vormt. Open loge en tafelloge zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden: na de ernst van de logearbeid is er het plezier van eten en drinken.

Comparities

Comparities hebben een heel ander karakter dan open loges. Ze beginnen met een bouwstuk (een inleiding) door een lid. Het is hierbij niet de bedoeling om retorisch te schitteren maar om te vertellen wat u daadwerkelijk bezig houdt.

De bouwstukken zijn dan ook vaak persoonlijk van aard. In de nabespreking is het niet de bedoeling te winnen. Het uitgangs-punt is dat u luistert naar wat iemand bedoelt en niet naar wat iemand zegt. Discussies worden daarom niet getolereerd.

Na afloop

Tijdens het drankje na afloop van een comparitie is er alle gelegenheid om persoonlijk en in vertrouwen met zijn tweeën of in kleine groepjes van gedachten te wisselen. De onderlinge band die daardoor ontstaat, is een grote steun in de rug, vooral op emotioneel gebied. Het zakelijke belang van deze contacten is namelijk nihil!

De bijeenkomsten beschreven in de arbeidstafel
kunnen alleen door vrijmetselaren worden bezocht.

Visiteuren zijn van harte welkom!

Klik op de knop hieronder om u zelf op te geven
voor een deelname aan de tafelloge.