De Vlammende Ster

Op 10 september 1811 komt een aantal vrijmetselaren op initiatief
van scheepsbouwer Jan Schouten bijeen om de haalbaarheid
van het stichten van een nieuwe loge in Dordrecht te bespreken.

Een besluit wordt snel genomen en de vereiste stappen worden gezet.
Als naam wordt gekozen voor La Flamboyante ofwel de Vlammende Ster.
De kleuren van de loge worden korenbloemblauw en goudgeel.

Ingebruikname van de loge

Op 16 oktober 1837 wordt het gebouw door de leden van La Flamboyante officieel in gebruik genomen.

De loge heeft in de negentiende eeuw een elitair karakter, waarin rangen en standen een rol spelen. Alle broeders zijn in naam gelijk, maar verschillen moeten er zijn.

Het zal tot ver in de twintigste eeuw duren, voordat er een democratiseringsbeweging is waar te nemen: kandidaten uit alle lagen van de bevolking melden zich tegenwoordig aan.

Sleutelfiguren

 JOHANNA HEILINA ROODENBURG
JOHANNA HEILINA ROODENBURGEchtgenote van S. M. Hugo van Gijn
De Johanna Heilina Stichting is een zelfstandige stichting, gelieerd aan de Orde van Vrijmetselaren en biedt op een eigen en bijzondere wijze ondersteuning.
JAN SCHOUTEN
JAN SCHOUTENScheepsbouwmeester
Jan Schouten (Dordrecht, gedoopt 9 juni 1786 – aldaar, 23 april 1852) was een scheepsbouwmeester, vrijmetselaar en dichter.
SIMON MARIUS HUGO VAN GIJN
SIMON MARIUS HUGO VAN GIJNHouthandelaar
Simon Marius Hugo (Hugo) van Gijn (Dordrecht, 8 oktober 1848 – aldaar, 24 september 1937) was een Dordtse houthandelaar, vooraanstaand vrijmetselaar en liberaal politicus.

Jan Schouten besluit vanwege lange reistijden in 1811 met een aantal andere Dordtse vrijmetselaren een eigen loge op te richten.

Omdat Nederland door de Fransen is bezet, wordt aan het Grand Oriënt, de overkoepelende organisatie, die in Parijs zetelt, toestemming gevraagd.

Besloten wordt om de loge La Flamboyante – De Vlammende Ster – te noemen en de kleuren korenbloemblauw en goudgeel te dragen.

La Flamboyante