De Munt

Loge La Flamboyante is gehuisvest in waarschijnlijk het oudste logegebouw ter wereld: de Munt van Holland. Het is in ieder geval het oudste nog in gebruik zijnde logegebouw van Nederland. Deze ambiance geeft een extra dimensie aan de uitvoering van de ritualen.

In 1366 wordt op last van Albrecht van Beieren, graaf van Holland een stuk grond in Dordrecht aangekocht voor de vestiging van de Munt van Holland. De graaf zorgt niet alleen voor de huisvesting maar ook voor de inrichting en het personeel van de Munt.

Verbouwen

In 1555 wordt op last van keizer Karel V de Munt volledig verbouwd in de vorm zoals wij het gebouw nu nog kennen. Het strekt zich uit van de Voorstraat tot de Doelstraat over een lengte van meer dan 110 meter. De komst van de Fransen in 1795 leidt het einde van de Munt als instelling in. In 1806 wordt de Munt van Holland opgeheven en naar Utrecht verplaatst.

De aankoop

In 1836 koopt voorzitter Jan Schouten een deel van het gebouw. Na een grondige verbouwing wordt op 16 oktober 1837 de Munt door La Flamboyante in gebruik genomen. In mei 1940 wordt het gebouw gesloten en kort daarna door de Duitsers leeggeroofd. Na de bevrijding keren de leden er terug en wordt het weer geheel in oude stijl ingericht.

De Munt is het oudste als zodanig in gebruik zijnde
logegebouw van Nederland en heeft een zeer lange geschiedenis.

Reeds in de veertiende eeuw wordt er in de bronnen voor het eerst melding van gemaakt. Omstreeks 1367 gaf Albrecht van Beieren,
graaf van Holland, opdracht om een munt in Dordrecht te vestigen.


Deze munt ontwikkelde zich geleidelijk tot de

officiële Munt van Holland.

Welkom in De Munt!