Home/Arbeidstafel

De arbeidstafel

Aan onderstaande bijeenkomsten kan alleen
door vrijmetselaren worden deelgenomen.

Visiteuren zijn van harte welkom!

Na afloop

Tijdens het drankje na afloop van een comparitie is er alle gelegenheid om persoonlijk en in vertrouwen met zijn tweeën of in kleine groepjes van gedachten te wisselen. De onderlinge band die daardoor ontstaat, is een grote steun in de rug, vooral op emotioneel gebied. Het zakelijke belang van deze contacten is namelijk nihil!

De bijeenkomsten beschreven in de arbeidstafel
kunnen alleen door vrijmetselaren worden bezocht.

Visiteuren zijn van harte welkom!

Klik op de knop hieronder om u zelf op te geven
voor een deelname aan de tafelloge.