Aan- en afmelden visiteuren voor het Broedermaal

Logo la Flamboyante

Broedermaal na Winter Sint-Jan op vrijdag 20 december 2019

Opgeven kan t/m maandag 16 december 2019

De prijs van het broedermaal bedraagt € 15,00. Wilt U dit bedrag ter plekke betalen bij de Thesaurier?

Persoonlijke aanmelding

Nee