Aan- en afmelden visiteuren voor het Broedermaal

Logo la Flamboyante

Broedermaal na de Bevordering op vrijdag 31 januari 2020

Opgeven kan t/m maandag 27 januari 2020

De prijs van het broedermaal bedraagt € 15,00. Wilt U dit bedrag ter plekke betalen bij de Thesaurier?

Persoonlijke aanmelding

Nee