Loge La Flamboyante

Passer en Winkelhaak

De open loges;
open, maar iedereen zwijgt erover

De term is nogal tegenstrijdig. De vrijmetselaren die u erover spreekt zullen absoluut gesloten blijven over wat er gebeurde in de open loges. Na toetreding ontdekt u dat de term slaat op het feit dat deze bijeenkomsten op een speciale manier worden geopend. Maar het is van groot belang dat vrijmetselaren niet spreken over datgene wat er tijdens een inwijding gebeurt. De teksten die daar worden uitgesproken zijn in gedrukte vorm of via internet zonder veel moeite te achterhalen. Dat is dus het probleem niet. Het probleem ontstaat als een vrijmetselaar vertelt over de inwijdingen. Als hij dat doet draagt hij een deel van zijn beleving over. Door die overdracht van beleving zal degene die zelf toetreedt tot de loge zijn eigen inwijding niet geheel blanco meemaken en verliest zijn ervaring daardoor veel aan rijkdom.

Toch iets over de open loges

Zonder over de inhoud van de open loges mededelingen te doen kunnen wij toch proberen te beschrijven wat zij betekenen. In de vorm van een soort psychodrama - waarin u zelf de hoofdpersoon bent als degene die wordt ingewijd - reist u in drie stadia door het leven. De stadia van leerling, gezel en meester. Deze drie stadia gaan over het leren kennen van uzelf, uw relatie met uw medemensen en met het Allerhoogste, welke naam u daaraan ook maar wilt geven. In die inwijdingen worden u symbolen aangereikt die u kunt gebruiken om uw eigen weg door het leven te bepalen. De vrijmetselarij vertelt je niet hoe u uw leven moet inrichten, dat is uw eigen verantwoordelijkheid. U krijgt een aantal gereedschappen mee om die weg zo goed mogelijk te bewandelen. Na afloop van de open loge is er altijd een tafelloge of broedermaal, dat traditioneel een ontspannen en vrolijke afsluiting vormt van de avond. Open loge en tafelloge zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden: na de ernst van de inwijding is er het plezier van eten en drinken.