Loge La Flamboyante

Meer informatie over vrijmeselaarsloge La Flamboyante in Dordrecht

Nieuws

De Vrijmetselarij bestaat 300 jaar

Avond voor belangstellen op maandag 6 maart 2017 van 20.00 - 22.00 uur

In het jaar 1717, precies driehonderd jaar geleden, werd in Londen de Vrijmetselarij officieel opgericht. De organisatie verspreidde zich al snel wereldwijd. Sinds 1812 bestaat in Dordrecht vrijmetselaarsloge La Flamboyante. Deze organiseert op maandagavond 6 maart in het gebouw van de loge een avond voor belangstellenden.

Ook al bestaat de Vrijmetselarij nu 300 jaar, toch weten veel mensen niet wat voor organisatie het is en wat vrijmetselaren doen.

Het beoefenen van Vrijmetselarij komt er in wezen op neer, dat een vrijmetselaar op een heel persoonlijke manier aan zichzelf werkt met het (uiteindelijke) doel om beter mens te worden. Dit betekent niet dat hij beter wil worden dan een ander, maar beter dan hijzelf eerst was, in de hoop dat dit in zijn directe omgeving (thuis, op zijn werk, bij zijn vrienden) merkbaar is. Vrijmetselaren streven daarbij hoge waarden na, zoals respect voor de ander, luisteren naar je medemens, niet meteen oordelen, nastreven van oprechtheid, het geven van vertrouwen of zorg bieden aan wie dat nodig heeft en zij trachten die waarden in praktijk te brengen.

De vrijmetselaar ziet zichzelf symbolisch als een ruwe steen, een steen die hijzelf moet bewerken om een plek in de samenleving in te nemen. Een samenleving die hij ziet als een te voltooien bouwwerk.

Wilt u meer over Vrijmetselarij weten, dan kunt u vrijblijvend komen op de avond voor belangstellenden op maandagavond 6 maart. Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf half 8.

Avond voor belangstellenden

Open Monumentendag: zondag 11 september 2016

De Dordtse vrijmetselaarsloge La Flamboyante is gevestigd in het monument de voormalige Munt van Holland. Op zondag 11 september is het logegebouw in het kader van de Monumentendagen voor iedereen te bezichtigen. Verder kunnen de bezoekers die dag kennismaken met de vrijmetselarij en wat vrijmetselarij in het dagelijks leven voor iedereen kan betekenen.

'Dag van de vrijmetselarij': 10 september 2016

De Dordtse vrijmetselaarsloge La Flamboyante houdt op zaterdag 10 september een open dag om iedereen kennis te laten maken met de vrijmetselarij en wat vrijmetselarij in het dagelijks leven voor iedereen kan betekenen.
Deze Dag van de Vrijmetselarij valt samen met de landelijke Open Monumentendag; het logegebouw is ook om die reden opengesteld.

Het thema dit jaar is 'iconen en symbolen', zowel voor de landelijke Dag van de Vrijmetselarij, maar ook de Open Monumentendag heeft dit als thema.
Symbolen en vrijmetselarij zijn nauw met elkaar verweven: denk daarbij aan het overbekende logo van de vrijmetselarij, de Passer en Winkelhaak, twee gereedschappen uit de tijd dat de vrijmetselaarij nog als gilde actief was bij de kathedralenbouw en waar de vrijmetselarij ook zijn ontstaan heeft te danken aan de kathedraalbouwers en steenhouwers.

Nu staat het gereedschap Passer symbool voor het geven en ontvangen en de Winkelhaak staat symbool voor de rechte verhouding die er moet zijn tussen de mensen.

Maar er zijn veel meer symbolen binnen de vrijmetselarij, die grofweg in twee categorieën zijn onder te verdelen: de bouwsymboliek waar de Passer en Winkelhaak onder vallen en de lichtsymboliek zoals de zon, maan en sterren. Deze symbolen zijn allemaal terug te vinden in de Tempel, liever spreken de vrijmetselaars van werkplaats en die is uiteraard tijdens de open dag vrij toegankelijk.

Persoonlijke groei
Binnen de vrijmetselarij heeft het werken aan de ruwe steen in de steenhouwersgilden in de loop van de eeuwen plaatsgemaakt voor levensbeschouwelijk werken aan je eigen ruwe steen.

Bouw- en lichtsymboliek zijn nog steeds ook in onze tijd de thema's binnen de vrijmetselarij waarmee de leden zoeken naar persoonlijke groei om zo een bijdrage te leveren aan een betere maatschappij gebaseerd op wederzijds respect.

De vrijmetselarij biedt een plek voor alle mensen ongeacht hun religie, rang en stand, cultuur, kleur of taal.

Presentaties
Op de Dag van de Vrijmetselarij willen de leden laten zien wat zich binnen de Dordtse loges afspeelt. Een videopresentaties belicht dit op een verstilde wijze. Tevens is er een fototentoonstelling die in het teken staat van het thema van deze dag: alle foto's zullen een min of meer verband hebben met iconen & symbolen. Deze presentaties zijn opgesteld in de diverse zgn. maçonnieke ruimtes, waarin de loge werkt. Deze ruimtes zijn deze dag voor het publiek geopend.

Natuurlijk zijn er ook leden van de Dordtse loges aanwezig om u persoonlijk te woord te staan en om vragen te beantwoorden.

U kunt het logegebouw zaterdag 10 september bezoeken tussen 10.00 uur en 17.00 uur.
Het gebouw staat aan de Munt 9 in Dordrecht.

Er zal aandacht zijn voor de vrijmetselarij voor mannen, maar ook voor vrouwen.

Avond voor belangstellenden: 15 februari 2016

Op maandagavond 15 februari 2016 organiseert de loge een avond voor belangstellenden. De avond is bedoeld voor geïnteresseerde mannen en vrouwen, die meer over de vrijmetselarij, de werkwijze en achtergronden willen weten.
Iedereen is vrij om te komen. Opgeven vooraf is niet nodig. Degenen die op de Monumentendagen 2015 hun belangstelling te kennen hebben gegeven krijgen een persoonlijke uitnodiging.
Zie voor het programma onze Activiteitenkalender bij Actueel.

Video-presentatie 'Aankondiging avond voor belangstellenden'

'Dag van de vrijmetselarij': 12 september 2015

Vanaf 2012 heeft Nederland zijn 'Dag van de vrijmetselarij'. Dit jaar op 12 september.
Zie voor het programma onze Activiteitenkalender bij Actueel.

Video-presentatie 'Vrijmetselarij: ambacht, kunst en... inspiratie'

Tijdschrift Vrijmetselarij in pdf
Tijdschrift Vrijmetselarij

Video-presentatie 'Vrijmetselarij in het dagelijks leven'

Ad Bezoekt... Vrijmetselaarsloge La Flamboyante

Uitzending van RTV-Dordrecht, gemaakt op de 'Avond voor belangstellenden' op 20 januari 2014.

Kijkje in vrijmetselaarsloge La Flamboyante

De Werkplaats

'Dag van de vrijmetselarij': 13 september 2014

Tijdschrift Vrijmetselarij in pdf
Tijdschrift Vrijmetselarij

'Dag van de vrijmetselarij': 14 september 2013

Tijdschrift Vrijmetselarij in pdf
Tijdschrift Vrijmetselarij

Symbolen