Loge La Flamboyante

Passer en Winkelhaak

Mannen en Vrouwen

La Flamboyante maakt deel uit van een landelijke vrijmetselaarsorganisatie, het Grootoosten der Nederlanden. Deze neemt alleen mannen aan als lid. Betekent dat nu dat vrijmetselarij alleen iets voor mannen is? Zeker niet, maar hier speelt gevoel voor traditie een rol: Het Grootoosten is sinds de achttiende eeuw altijd een organisatie voor mannen geweest. Belangrijker nog is de overweging dat de sfeer van de loge zal veranderen als vrouwen daarvan lid worden: die sfeer van vertrouwen waarin je je kwetsbaar durft op te stellen, de sfeer waarin machogedrag er niet toe doet.

Zij die zich aangetrokken voelen tot vrijmetselarij voor mannen en vrouwen kunnen toetreden tot Le Droit Humain. Vrouwen die toe willen treden tot een vrouwenloge kunnen zich wenden tot Vita Feminea Textura, de Orde van Weefsters.