Loge La Flamboyante

De Vlammende Ster

Het ontstaan van La Flamboyante

In 1810 werd het Koninkrijk Holland ingelijfd bij Frankrijk. In Dordrecht waren toen twee Loges werkzaam: La Parfait Union die in 1789 was opgericht en L'Union Durable, actief sinds 1798. Beide loges werkten onder het Groot-Oosten der Nederlanden.

Op 10 september 1811 kwam een aantal vrijmetselaren, die geen lid van de Dordtse loges waren, bijeen om de haalbaarheid van het stichten van een nieuwe Loge in Dordrecht te bespreken. Het besluit werd snel genomen en de vereiste stappen werden gezet. Als naam werd gekozen: La Flamboyante ofwel de Vlammende Ster. De kleuren werden korenbloemblauw en goudgeel.

Men wendde zich voor een constitutiebrief tot het Grootoosten te Parijs. Op 16 oktober 1812 vond de installatie van de nieuwe Loge te Dordrecht plaats. Na het vertrek van de Fransen (1813) sloot de Loge zich al snel aan bij het Groot-Oosten van het Koninkrijk der Nederlanden.

Het Muntpoortje aan de Voorstraat in Dordrecht, waar achter vrijmetselaarsloge La Flamboyante in Dordrecht is gelegen