Loge La Flamboyante

Passer en Winkelhaak

Het geheim van de vrijmetselaar

Binnen de vrijmetselarij vindt permanent een persoonlijke gedachtewisseling plaats. Niet om het eigen gelijk te bewijzen, maar om samen het ware of betere te ontdekken. Die onderlinge zoektocht komt tot bloei door oprechte broederschap en beslotenheid.

In de vertrouwde omgeving van de loge kunnen gedachten de vrije loop krijgen en nemen. Die beslotenheid is gebaseerd op geborgenheid; voor vrijmetselaars de bakermat tot ontplooiing.

Die vertrouwde omgeving kan een mannenloge, een vrouwenloge of een gemengde loge zijn. Dat is geen principiƫle zaak, maar een praktische afweging. Ieder voor zich bepaalt in welk type omgeving de gedachtewisseling het beste plaats kan vinden.