Loge La Flamboyante

Passer en Winkelhaak

Een stap in het duister

Als u overweegt toe te treden tot een loge dan hebt u het probleem dat u niet weet waaraan u begint. Zelfs al hebt u er veel over gelezen en kent u een groot aantal leden van de loge dan nog weet u niet wat 'die jongens' nu eigenlijk doen. U weet niet wat er gebeurt tijdens de open loges (de inwijdingen) en de comparities (de andere bijeenkomsten). Zelfs al vindt u die onbekendheid best wel aantrekkelijk, interesse in de vrijmetselarij omzetten in u aanmelden bij een loge blijft een stap in het duister.

Biljartzaal in vrijmetselaarsloge La Flamboyante te Dordrecht Voorhof in vrijmetselaarsloge La Flamboyante te Dordrecht Evert de Veerkamer in vrijmetselaarsloge La Flamboyante te Dordrecht

. . .