Loge La Flamboyante

Passer en Winkelhaak

De Werkplaats

Naast de ontmoetingsruimte kent de vrijmetselarij ook een bezinningsruimte. Op gezette tijden worden hier tradities in ere gehouden, rijk aan symboliek en kleurrijk qua woordgebruik.

Tijdens bijvoorbeeld de toetreding van nieuwe vrijmetselaars kent deze symboliek verrassende elementen gecombineerd met historische attributen, die ook nu nog betekenis hebben. De ontstaansgeschiedenis tijdens het bouwen van kerken is herkenbaar.

De werkplaats van de vrijmetselaren in loge La Flamboyante te Dordrecht