Loge La Flamboyante

De Vlammende Ster

De Munt van Holland

La Flamboyante is gehuisvest in een van de mooiste logegebouwen van Nederland: de Munt van Holland. Ons gebouw, dat een rijke geschiedenis kent, is in de zeventiger jaren van binnen en van buiten gerestaureerd. De inrichting is geheel in stijl en de ambiance geeft een extra dimensie aan de uitvoering van onze ritualen.

In 1366 werd op last van Hertog Albrecht van Beieren, Graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen een stuk grond met opstallen in Dordrecht aangekocht voor de vestiging van de Munt van Holland. Hertog Albrecht zorgde niet alleen voor het onderkomen van de Dordtsche Munt maar ook voor de inrichting, de organisatie en de personeelsbezetting.

In 1555 werd op last van Keizer Karel V het gehele bedrijf herbouwd in de vorm zoals wij het gebouw thans nog kennen. Het gebouw strekt zich uit van de Voorstraat tot de Doelstraat over een lengte van meer dan 110 m.

De komst van de Fransen in 1795 betekende het einde van de Dordtse Munt als instelling. De werkzaamheden werden 'voorlopig' gestaakt. In 1806 werd de Munt van Holland in Dordrecht opgeheven en in 1807 naar Utrecht verplaatst.

In 1828 werd het gebouw openbaar verkocht. Koper was de heer M.G. van den Bank. Deze verkocht een groot deel van de gebouwen aan de scheepsbouwer Jan Schouten, voorzitter van de Vrijmetselaarsloge La Flamboyante. Na een aantal interne verbouwingen werd op 16 maart 1837, 25 jaar na de installatie van deze Loge, het gebouw door deze Loge in gebruik genomen.

De helft van de vroegere Munt vormt het onderkomen van de loge La Flamboyante. De Muziekschool is in de andere helft van het gebouw gevestigd.

Zie voor meer informatie over 'De Munt' onze brochure.

De Muntgang in Dordrecht met de ingang van vrijmetselaarsloge La Flamboyante in Dordrecht