Loge La Flamboyante

Meer informatie over vrijmeselaarsloge La Flamboyante in Dordrecht

Een persoonlijk gesprek?

En toch kunt u slechts op één manier ontdekken of u binnen de loge zult vinden wat u zoekt, en dat is via gesprekken met vrijmetselaren. Wij zijn graag bereid u daartoe in de gelegenheid te stellen.

Geregeld organiseren wij avonden in De Munt om belangstellenden te informeren over het wezen van de vrijmetselarij, vragen te beantwoorden en hen in de gelegenheid te stellen gesprekken met vrijmetselaars te voeren. Maar daar hoef je niet op te wachten. Wij willen u graag in een persoonlijk gesprek nader informeren. Dit gesprek voeren wij bij voorkeur met uw partner erbij.

Fotocollage vrijmetselaarsloge La Flamboyante van Esther Erkelens Fotocollage vrijmetselaarsloge La Flamboyante van Esther Erkelens Fotocollage vrijmetselaarsloge La Flamboyante van Esther Erkelens

. . .