Loge La Flamboyante

Passer en Winkelhaak

De Comparitie

De comparities hebben een geheel ander en veel minder formeel karakter dan de Open Loges. Na een inleiding, die meestal over een onderwerp gaat wat de vrijmetselarij betreft, volgt een discussie. Daarna zijn wij 'in broederlijke concordantie' bijeen en drinken wat. Dat lijkt niet zoveel om het lijf te hebben, maar dat heeft het wel degelijk. Het is namelijk niet de bedoeling om retorisch te schitteren of indrukwekkende verhandelingen te houden, maar om te vertellen wat u bezig houdt. De inleidingen zijn dan ook vaak zeer persoonlijk van aard. Voor degene die zo'n inleiding houdt is de comparitie vaak de enige plaats waar hij dat kan doen. De loge is vaak de enige plaats waar hij erop kan vertrouwen dat niemand zijn persoonlijk verhaal zal misbruiken. Dat is een groot goed. Verder is het niet de bedoeling tijdens de discussie te winnen. Het uitgangspunt is dat je luistert naar wat iemand bedoelt en niet naar wat iemand zegt. Haantjesgedrag en vliegen afvangen tijdens de discussie worden niet getolereerd.

Tijdens het drankje na de comparitie is er alle gelegenheid om persoonlijk en in vertrouwen met zijn tweeën of in kleine groepjes van gedachten te wisselen. Voor veel van ons maakt dit onderlinge vertrouwen de loge tot een oase in een woestijn waar je altijd op je woorden moet letten, zoals vaak op het werk het geval zal zijn. Het is een plaats waar men om raad kan vragen en ook raad kan geven, gratis en voor niets en in alle vertrouwen. De band die daardoor ontstaat is een grote steun in de rug, vooral op emotioneel gebied. Het zakelijke belang van de logecontacten is nihil!

Het overzicht van de inleidingen is te vinden op de kalender. Zie onder Nieuws bij Arbeidstafel.